Kullanıcı Sözleşmesi 

• 1. Tanımlar
• 2. Giriş
• 3. Özel Haklar ve Sorumluluklar
• 4. Kullanıcı Sorumlulukları
• 5. Öğrenci Sorumlulukları
• 6. Eğitmenin Sorumlulukları
• 7. Ödeme
• 8. İptaller
• 9. Cevapsız Dersler ve Şikâyetler
• 10.% 100 Memnuniyet Garantisi
• 11. İade
• 12. Çocukların Korunması
• 13. Sorumluluk Reddi ve Sınırlandırılması
• 14. Fikri Mülkiyet
• 15. Bu hüküm ve koşullardaki değişiklikler
• 16.Genel İşlem Koşulu
• 17. Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi

1. Tanımlar

1.1 “Web sitesi”, https://Dersver.net.com veya https://Dersver.net.com alan adındaki web sitesi anlamına gelir.

1.2 “Kullanıcı”, web sitemizi kullanan bir kişi anlamına gelir (bir hesap oluşturmuş olsalar da olmasalar da).

1.3 “Eğitmen”, ders verdiği branş/alan fark etmeksizin web sitesinde bir öğretmen hesabı kaydeden, öğretmen, öğrenci veya ders veren herhangi bir meslek sahibi kullanıcı anlamına gelir.

1.4 “Öğretmen” eğitmen ile eş anlamda kullanılmaktadır.

1.5 “Öğrenci”, web sitesinde bir öğrenci hesabı kaydeden kullanıcı anlamına gelir. Öğrenci en az 18 yaşında olmalıdır. Öğrencinin 18 yaşın altında olduğu durumlarda öğrencinin, ebeveyni veya velisi tarafından temsili gerekmektedir.

1.6 “Ders”, aksi belirtilmedikçe, bir öğrenci ile bir eğitmen arasında, yüz yüze ve çevrimiçi dersler de dâhil olmak üzere bire bir veya grup eğitim anlamına gelir.

1.7 “Oturum” ders yapmak için bir araya gelme, ders yapma anlamına gelir.

1.8 “Ders Ücreti”, eğitmenin ders ücreti ile Dersver.net platformuna ödenen ücretinin birleşimi anlamına gelir.

1.9 “Dersver.net Platform Ücreti”, Dersver.net’in sunduğu hizmetler için öğretmenlere uygulanan ücret anlamına gelir.

1.10 “İade” eğitmenin özel ders ücretini peşin aldığı ve dersin iptal edilmesi ve sonlandırılması durumunda, ücretin eğitmen tarafından  geri verilmesidir.

1.11 “Ders için anlaşma”  herhangi bir ders için, eğitmen ve öğrencinin derse başlamak için karar verdikleri anlamına gelir.

1.12 “Rezervasyon” ders yapmak veya derse başlamak için anlaşılan ders gününü, ders tarihini ifade eder.

1.13“Şikâyet”, öğrenci ve eğitmen arasında yaşanan sorunlar, memnuniyetsizlikler ve rahatsız edici durumlar iddiası anlamına gelir.

1.14 “İçerik”, web sitesinde veya web sitesi ile bağlantılı olarak yayınlanan, depolanan veya gönderilen her türlü bilgi (bilgi, servis sağlayıcı listeleri, profiller, yorumlar dâhil) anlamına gelir.

1.15 “Doğrulanmış Profil”, web sitesindeki profil sayfalarında 'Doğrulanmış Profil' rozetini gösteren bir eğitmen anlamına gelir. “Doğrulanmış Profil” eğitmenlerin bilgilerinin doğru olduğu anlamına gelir. Dersver.net eğitmenin profilini Doğrulanmış Profil Kontrolünü yapmak ve eğitmenlerin verdiği bilgilerin gerçek bilgi olup olmadığını kontrol etmek, doğrulamak için makul çabayı gösterecektir Dersver.net, eğitmen profiline “Doğrulanmış Profil” verilmesi dışında herhangi bir bilgiyi doğrulayamaz. Doğrulanmış profil olup olmadığına göre seçim yapmak öğrencinin takdirindedir.

1.16 “İptal Edilen Ders”, herhangi bir nedenle eğitmen veya öğrenci tarafından yapılamayan ders anlamına gelir.

1.17 “Çevrimiçi (Online) Ders”, öğrenci ve öğretmenin Zoom, whereby, Jitsi Meet, Starleaf, Cisco Webex vb. platformlarda online olarak yaptıkları ders anlamına gelir.

1.18 “Değerlendirme” herhangi bir inceleme, yorum ve derecelendirme anlamına gelir.

1.19 “Öğrenci Kısıtlama Süresi”, veya “Öğrenci Yasaklama Süresi” madde 5.9'da tanımlandığı gibi, herhangi bir eğitmen ile herhangi bir ders anlaşması sırasında, herhangi bir eğitmen ile ders yapıldığı herhangi bir döneminde veya en son ders yapma tarihinden itibaren altı aylık süreyle sınırlı, herhangi bir zamanda yapılan kısıtlama anlamına gelir.

1.20 “Eğitmen Ücreti”, ders ücretinin, öğrenci tarafından eğitmene ödenen veya gerekli hallerde Dersver.net’e ödenen ücret anlamına gelir.

1.21“Eğitmen Kısıtlama Süresi” veya “Eğitmen Yasaklama Süresi” madde 6.13'te tanımlandığı gibi, herhangi bir öğrenci ile herhangi bir ders anlaşması sırasında, herhangi bir öğrenci ile ders yapıldığı herhangi bir döneminde veya en son ders yapma tarihinden itibaren altı aylık sureyle sınırlı, herhangi bir zamanda yapılan kısıtlama anlamına gelir.

1.22 “Misafir Yazar” çocukların ve gençlerin gelişimi için makale yazan kullanıcı anlamına gelir (Bir hesap oluşturmuş olsalar da olmasalar da).

2. Giriş

2.1 Dersver.net web sitesi, eğitmenlerin hizmetlerini pazarlayacak şekilde öğrenci bulma ve öğrencilere; dersler için görüşme, anlaşma ve ödeme yapma konusunda yardımcı olur. Bu hüküm ve koşulların tümü, aksi belirtilmedikçe veya yalnızca eğitmenler için geçerli olduklarında “T”, “T” ile işaretlenmedikçe öğrenciler ve eğitmenler için geçerlidir. madde 6 sadece eğitmenler için geçerlidir.

2.2 Bir kullanıcı web sitesine öğrenci veya eğitmen olarak kayıt yaptırabilir. Bir kullanıcı web sitesini kaydolmadan kullanabilir, ancak bir kullanıcı kaydolursa, belirli bilgiler saklanır ve bu da gelecekteki web sitesini ziyaret etmeyi kolaylaştırır.

2.3 Kullanıcı, web sitemize kaydolarak veya kullanarak, bu hüküm ve koşullara(sözleşmeye) tabi olmayı kabul eder. Bu hüküm ve koşullar yasal olarak bağlayıcıdır. Her kullanıcı kabul etmeden önce bunları tamamen okumalıdır. (Dersver.net bu kullanım şart ve koşulları her bir kullanıcı için özel olarak bir dosya kopyası tutmayacağından ve Dersver.net’in gelecekte web sitesine erişilebilir olmaya devam edeceğini garanti edemeyeceğinden, lütfen bu şartları ileride kullanmak üzere yazdırın veya kaydedin.) Bir kullanıcı bu koşullara bağlı kalmak istemiyorsa web sitesini kullanmamalıdır.

2.4 ("T") Bu hüküm ve koşulları kabul eden kişi, bir şirket / kuruluş adına sözleşme imzaladığında, söz konusu işletme adına hareket etme yetkisine sahip olduğunu teyit ederler.

2.5 Bazı kelimeler, bu hüküm ve koşulların 1’inci maddesinde (Tanımlar kısmında) açıklanmıştır.

3. Özel Haklar ve Sorumluluklar

Bu madde Dersver.net’in ne yapmayı amaçladığını ortaya koymaktadır:

3.1 Eğitmenlere; web sitesinde profesyonel eğitim hizmetlerinin reklamını yapmalarına izin vererek, üyelik ücreti ödemeden öğrenci bulmalarına; öğrencilerin ise web sitesinde profesyonel eğitim alabilecekleri eğitmen aramalarına izin vererek, herhangi bir ücret ödemeden eğitmen bulmalarına yardımcı olmak.

3.2 Mümkün olduğunca, sesli ve yazılı iletişim sistemleri ile çalışan, memnuniyet odaklı bir web sitesi olmak ve bunun için web sitesini korumak. Dersver.net, web sitesinin her zaman kullanılabilir olacağını veya her zaman çalışacağını garanti edemez, ancak her zaman düzgün bir şekilde çalışır duruma getirmeye çalışacaktır. Bazen, web sitesinin bakım amacıyla çevrimdışı olması gerekebilir.

3.3 Web sitesinin planlı bakımını veya kesinti süresini bildirmeye çalışmak,

3.4 Web Sitesini virüslerden ve solucanlardan uzak tutmak için makul çabayı göstermek.

3.5 Tüm eğitmenlerin Doğrulanmış Profil Kontrolünü(DPK) sağlamak için makul çabayı göstermek. (Ancak bir öğrenci herhangi bir eğitmen hakkında endişe duyuyorsa, başka bir eğitmenle tanışmayı denemeli ve bunu bize bildirmeli.)

3.6 Bir eğitmen ve öğrenci profilinin ne zaman web sitesinde canlı olarak yayınlanacağı ve diğer kullanıcılar tarafından erişilebilir olacağı konusunda karar vermek.

3.7 Yeni rezervasyonları, rezervasyonların ve iptallerin onaylanmasını öğrenci ve eğitmenlere iletmek .

3.8 Her bir öğrenci ders ücretini ödeme gününde ödemesini eğitmene ödemeli, öğrenci tarafından ödeme gerçekleşmediğinde 30 gün içerisinde yasal yollara başvurmaya  gayret etmek.

3.9 Şikâyetlerin derhal ve bu hüküm ve koşullara uygun olarak değerlendirilmesini sağlamak için çaba sarf etmek.

3.10 Öğretmenlere ödeme yapılmasının bu hüküm ve koşullara uygun olarak derhal yapılmasını sağlamaya gayret etmek.

3.11 İadelerin derhal ve bu hüküm ve koşullara uygun olarak işlenmesini sağlamak için çaba sarf etmek.

3.12  Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgilerinin korunmasına yönelik önlemler almak için çaba sarf etmek

3.13 Kullanıcıların, sözleşmeye göre bilgi ve profillerinde eksiklik olduğunda profilleri onaylamamak veya silmek.

3.14 Öğrenci veya ebeveyn tarafından değerlendirmelerde (yorumlarda) ve metinlerde ve site içeriklerinde değişiklik yapmak(anlatım bozukluğu, yazım ve imla vs. dâhi), bir öğrencinin birden çok değerlendirmesinden yalnızca birini veya birden fazlasını  yayınlamak.

3.15 Zaman zaman öğrenci ve eğitmene dersin/derslerin gidişatı hakkında sorular yöneltmek.

3.16 Web sitesinde yayınlanan ilanları ve öğrenciler ile eğitmenler arasında gönderilen mesajları izlemek. Dersver.net bunu öğrenci ve eğitmenlerin buluşmasına yardım etme umuduyla yapar, aynı zamanda bu hüküm ve koşullarda belirtilen web sitesinin kötüye kullanılmasını durdurur.

3.17 Gizlilik uygulamalarında esasa ilişkin değişiklik yaptığında bunu kullanıcılara bildirmek. Kullanıcılardan toplanan bilgiler amacı dışında kullanılacak olması hâlinde, kullanıcılara e-posta yoluyla onayına sunmak.

4. Kullanıcı sorumlulukları - bu hem öğrenciler hem de eğitmenler ile web sitesini kullanan herkes için geçerlidir.-

4.1 Kullanıcılar, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak web sitesi aracılığıyla hizmetler ile bağlantılı olarak, kendi güvenliklerinden sorumludur.

4.2 Kullanıcılar, gönderilen mesajlar da dâhil olmak üzere, web Sitesinde yayınladıkları materyallerden yalnızca kendileri sorumludur ve küçük düşürücü, saldırgan veya yasadışı materyal göndermemelidir.

4.3 Kullanıcılar web sitesinde gördükleri küçük düşürücü, saldırgan veya yasa dışı materyalleri derhal Dersver.net'e bildirmelidir.

4.4 Kullanıcılar, web sitesinde verilen bilgilerin doğruluğu konusunda kendi yargılarını kullanmalıdırlar. Dersver.net web sitesindeki tüm içeriğin eksiksiz, doğru veya güncel olduğunu garanti edemez ve garanti etmez.

4.5 Kullanıcıların parolalarının ihlal edildiğine inanmaları halinde derhal Dersver.net ile iletişime geçmeleri gerekir. Kullanıcılar, Dersver.net’e parolalarının ihlal edildiğine inandıklarını bildirene kadar kendi adlarına gerçekleştirilen etkileşimlerden ve eylemlerden sorumlu olacaklardır.

4.6 Kullanıcılar, parolalarının ihlal edilmesi hâlinde derhal Dersver.net ile iletişime geçmelidir. Kullanıcılar, Dersver.net’e parolalarının ihlalini bildirene kadar kendi adlarına gerçekleştirilen etkileşimlerden ve eylemlerden sorumlu olacaklardır.

4.7 Kullanıcılar web sitesini, Dersver.net ortamının dışındaki diğer kullanıcılarla doğrudan etkileşim kurmak amacıyla kullanmamalıdır. Kullanıcılar, web sitesinde eğitmen dışında herhangi bir şirketin fırsatlarını veya hizmetlerini tanıtmamalıdır. Aksi halde profili yayından kaldırılabilir.

4.8 Kullanıcılar, web sitesi aracılığıyla sağlanan Gizlilik Politikasına uymayı kabul eder.

4.9 Dersver.net’in görüşüne göre, bu hüküm ve koşullara uymayan herhangi bir kullanıcı, web sitesini ve ilgili hizmetleri kullanmaktan derhal askıya alınabilir. Dersver.net, bu gibi durumlarda mevcut ders anlaşmalarını iptal etme hakkını saklı tutar.

4.10 Kullanıcılar, oluşturdukları profilleri ve şifreleri yalnızca kendileri kullanabilir başkalarına devredemezler. Kullanım kişiseldir, aksi durumun tespiti halinde kullanıcı hesabı askıya alınabilir ,  hesabını silinebilir veya yasaklanabilir.

4.11 Dersver.net, kullanıcılara herhangi bir uyarıda bulunmadan veya kullanıcılardan izin, onay almadan profil bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

4.12 Kullanıcılar neden belirtmeksizin hesaplarını diledikleri zaman kullanıma kapatabilirler (Hesap silmeveya hesabi dondurma). Dersver.net, Kullanım Şart ve Koşullara ve Politikalarına aykırılık başta olmak üzere, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına aykırılık hâlinde kullanıcı hesabını silme hakkını saklı tutar.

4.13 Hesabı Dersver.net tarafından silinen veya kullanımı yasaklanan bir kullanıcının, tekrardan web sitesini kullanması halinde, hesabı hiçbir uyarıda bulunmaksızın silinebilir.

4.14 Bir kullanıcının Dersver.net'te ancak bir hesabı olabilir. Kullanıcının birden çok hesabı tespit edildiğinde hesabı askıya alınabilir, silinebilir veya yasaklanabilir.

4.15 Kullanıcılar, bir ürünün tanıtımı, pazarlanması, satışı veya herhangi bir ticari amacıyla Dersver.net’i kullanılamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde kullanıcı hesabı haber verilmeksizin silinebilir.

4.16 Kullanıcı hesabı sadece gerçek kişiler olabilir. Eğitim veren kurum, kuruluş, dershane, etüd merkezi ve ticari faaliyet gerçekleştirmek amacıyla hiç kimse kullanamaz. Tespiti halinde kullanıcı hesabı silinerek hukuki yollara başvurulabilir.

4.17 Kullanıcılar formdaki mesaj kısmında iletişim bilgilerini yazmamalıdır aksi halde hesabı askıya alınabilir veya silinebilir. Kullanıcılar, birbirleriyle  Dersver.net tarafından verilecek e-posta yoluyla veya telefon numarası  ile irtibata geçecebilecektir.

4.18 Kullanıcıların yazmış olduğu blog ve makaleler editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır. Blog yazım kurallarına uymayan yazılar yayınlanmayacaktır. Dersver.net gerekli gördüğü hâllerde yazıları yayından kaldırabilir veya silebilir.

4.19 Hesabını 3 yıl süreyle kullanmayan kullanıcının hesabı silinebilir. Bu durumda profiliniz Google ve diğer arama motorlarında yapılan aramalarda gözükmeyecektir. Ancak Google ve diğer arama motorlarının sitemizi taraması ve indekslemesine bağlı olarak profiliniz bir hafta ile üç ay süreyle aramalarda çıkabilir. Bu süre üzerinde Dersver.net’in hiçbir kontrolü bulunmamaktadır.

5. Öğrenci Sorumlulukları

5.1 Dersver.net, öğrenci veya eğitmenlerin eylemlerinden veya eksikliklerinden sorumlu değildir. Yalnızca kendi eylemlerinden veya eksikliklerinden sorumludur.

5.2 Öğrenciler kendileri için bir eğitmen rezervasyonu yaptırmak için en az 18 yaşında olmalıdırlar. 18 yaşın altındaki öğrenciler, Dersver.net aracılığıyla bir eğitmenden öğrenim görmelerine izin veren bir ebeveyn veya yasal vasi tarafından temsil edilmelidir. 18 yaşından küçük bir eğitmen ile bir ebeveyn veya öğrenci arasındaki herhangi bir anlaşmazlıktan Dersver.net sorumlu değildir.

5.3 Öğrenciler tüm kişisel  ve iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olmasını sağlamalıdır. 

5.4 Bir rezervasyon, ilk dersin başlangıç zamanından 24 saatten daha önce yapıldığında, öğrenciler ilk dersten 12 saat öncesine kadar rezervasyonu iptal edebilirler. İptal, derse başlangıç zamanından 12 saat içerisinde yapılırsa, öğrencinin %50 oranında ödeme yapması gerekmektedir.

5.5 Öğrenci, bir eğitmenle ilk ders rezervasyonunu onaylamak için Dersver.net’e bildirmesi gerekmektedir. Öğrenciler mesajlaşma sırasında eğitmene herhangi bir ile iletişim bilgisini vermemelidir, aksi halde profili akıya alınabilir. Eğitmenin, herhangi bir şekilde iletişim bilgilerini öğrenciye yazması hâlinde, öğrenci bu durumu Dersver.net’e bildirmeli ve verilen iletişim bilgisi ile irtibat  kurmamalıdır.

5.6 Öğrenci veya ebeveyn almış oldukları ders ücretini eğitmene, teamülen her ders bitiminde ödemeleri gerekmektedir. Ancak eğitmenle, haftalık veya aylık ödeneceği noktasında kararlaştırabilirler. Ödeme gününde yapılmayan ödemeler için eğitmenle birlikte Dersver.net’te ayrı ayrı hak iddiasında bulunabilir ve gerekli hukuki yollara başvurabilir.

5.7 Bir rezervasyon onaylandığında, öğrenci ile eğitmen ile doğrudan sözlü bir sözleşme kurulur. Dersver.net, öğretmenin ders sunumu ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.8 Onaylanmış (kararlaştırılmış) bir rezervasyon mevcut olduğunda, öğrenci, ödemeyi Dersver.net’e de yapabilir.

5.9 Öğrencilerin, düzenli ders talepleri hâlinde, herhangi bir eğitmenle rezervasyonu sırasında, herhangi bir eğitmenle herhangi bir onaylı rezervasyon dönemi boyunca veya en geç ders başlangıç tarihinden itibaren altı ay içinde herhangi bir şekilde, herhangi bir öğretmeni atlatmamayı veya ara vermemeyi veya atlatmaya veya ara vermemeye teşebbüs etmemeyi kabul ederler. (m.5.14 " Öğrenci Kısıtlama Süresi " gereği yapılan son rezervasyondan itibaren siteyi kullanması yasaklanabilir)

5.10 Öğrenciler, dersin yapılması için eğitmene doğru adresleri de dâhil olmak üzere yeterli bilgi verdiklerinden emin olmalıdır. Öğrencinin evinde bir ders yapılacaksa, öğrenci öğrenim için uygun bir ortam sağlamalıdır.

5.11 Öğrenciler, web Sitesinde ayrıntıları verilen eğitmenlerin hizmetleri hakkında kendi kararlarını vermelidir.. Dersver.net, profillerini web sitesinde yayınlamadan önce her eğitmenin uygunluğunu değerlendirmek için belirli kontroller yapsa da;öğrenciler, rezervasyonu onayladıklarında, herhangi bir öğretmenin kimlik bilgilerini, uzmanlığını, referanslarını, niteliklerini ve sigorta poliçelerini, mali kayıtlarını kontrol etmekten sorumludur.

5.12 Öğrenciler, Dersver.net veya eğitmenler tarafından kendi adına yapılan rezervasyonların doğru bir şekilde yapıldığından emin olmalıdırlar.

5.13 Öğrenciler, online ders öncesinde hangi platformda ders işleyeceklerini eğitmeni ile konuşmalıdırlar. Dersver.net, online (çevrimiçi) ders için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu nedenle henüz Dersver.net üzerinden online ders vermek mümkün değildir. Ancak, Zoom, whereby, Jitsi Meet, Starleaf, Cisco Webex  vb platformlarda online olarak ders yapabilirsiniz.

5.14 Dersver.net’in makul görüşlerine göre bu hüküm ve koşullara uymayan herhangi bir öğrencinin web sitesini ve ilgili hizmetleri kullanması derhal yasaklanabilir. Eğitmen, bu gibi durumlarda mevcut rezervasyonları iptal etme hakkını saklı tutamaz.

5.15 İptaller: Öğrenciler herhangi bir Rezervasyonu herhangi bir ücret ödemeden 12 saatten fazla sürede bildirimde bulunarak iptal edebilirler.

5.16 Öğrenciler ders rezervasyonunu gerçekleştirmek için eğitmeni aramaya çalışmalı, çağrıyı kanıtlayabilmeli ve eğitmenin derse katılabilmesi için bir dersin planlanan başlangıç saatinden en az 30 dakika geçebilmelidir. Öğrenci bunu başaramazsa dersi iptal etme hakkını saklı tutar.

5.17 Bu hüküm ve koşullardaki hiçbir şey öğrencinin yasal haklarını etkilemez.

5.18 Sadece bu hüküm ve koşulları kabul ederek, bir öğrencinin herhangi bir eğitmen ile rezervasyon yapması gerekmez.

5.19 Onaylanmış herhangi bir rezervasyon için ödeme yapılması koşuluyla, öğrenci herhangi bir zamanda Dersver.net hizmetini kullanmayı bırakabilir.

6. Eğitmenin Durumu ve Sorumlulukları

6.1 Eğitmenler, Dersver.net çalışanları değildir ve hem web sitesinde hem de web dışında gerçekleştirdikleri eylemlerden yalnızca kendileri sorumludur.

6.2 Eğitmenler en az 18 yaşında olmalıdır.

6.3 Eğitmenler, yasal olarak (yabancı vatandaşlar ilgili yasalar gereği çalışma iznine sahip olmalı ) Türkiye’de serbest meslek sahibi olarak çalışma hakkına sahip olmalıdır.

6.4 Eğitmenler 18 yaşın altındaki öğrencilerle temasa geçerse, bu öğrencilerin öğrencinin öğrenim görmesine izin veren bir ebeveyn veya yasal vasi tarafından temsil edilmesini sağlamalıdırlar.

6.5 Eğitmenler, web sitesinde verdikleri kişisel bilgilerin ve kişisel beyanlarının doğru ve hiçbir şekilde yanıltıcı olmamasını sağlamaktan sorumludur. Doğruluğunu korumak için bu bilgileri hemen güncellemeleri gerekir.

6.6 Eğitmenler, web sitesinde bir öğretmen hesabı kaydettikten sonra herhangi bir zamanda ve eğitmen olarak kayıtlı olduğu sürece alınan cezai mahkûmiyetler veya ikazlar da dâhil olmak üzere, olabilecek cezai hükümleri veya ikazları Dersver.net'e açıklamalıdır.

6.7 Doğrulanmış Profil Kontrolü (DPK) iddiasında bulunan eğitmenler, bu hüküm ve koşulların 1.15 maddesinde belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır.

6.8 Dersver.net’in görüşüne göre, bu hüküm ve koşullara uymayan herhangi bir eğitmenin web sitesini ve ilgili hizmetleri kullanması derhal yasaklanabilir. Bu durumda eğitmenin verdiği dersler başka bir eğitmene yönlendirilebilir. Öğrenci, bu gibi durumlarda mevcut rezervasyonları istediği zaman iptal etme hakkını saklı tutamaz.

6.9 Eğitmenler, her bir öğrenciye öğrenim hizmetlerini sunmak isteyip istemediklerine ilişkin kkendi kararlarını vermelidir. Eğitmenler güvenli bir ortamda çalıştıklarından emin olmak için, her türlü tedbiri almak zorundadırlar. Egitmenler üstlendikleri işleri kapsayacak şekilde kendi sigorta poliçeleri ile vergi kayıtlarını yaptırmaktan ve korunmaktan sorumludurlar.

6.10 Eğitmenler kendi eğitmen ücretlerini belirlemekten sorumludur. Dersver.net dışındaki öğrencilere sundukları ücret ile %20'lik platform ücretine göre eğitmen ücretini belirlemelidir.

6.11 Eğitmenler, web sitesinde profil verileri öğrenci puanları ve öğretilen derslerin bir karışımına göre sıralanacağını kabul ederler. Olumlu öğrenci puanları, tekrar edilen rezervasyonlar, profil fotoğrafı, blog yazılarının sayısı, mesajlara dönüş süresi, siteye düzenli giriş-çıkış sıklığı eğitmenlerin web sitesinin arama motoru sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasına katkıda bulunacaktır. Dersver.net, eğitmenlerin herhangi bir zamanda sıralanma şeklini değiştirme hakkını saklı tutar.

6.12 Eğitmenler kullanıcılardan alınan mesajlara hemen cevap vermeli ve ders rezervasyonu yapmalıdır. Öğrenci ile anlaştıktan sonra ders rezervasyonunu bildirimde bulun kısmından Dersver.net’e bildirmelidir. Ve iletişim bilgilerini istemelidir. Eğitmen mesajlaşma sırasında öğrenciye herhangi bir iletişim bilgisini vermemelidir, aksi halde profili akıya alınabilir. Öğrencinin herhangi bir şekilde iletişim bilgilerini eğitmene yazması halinde eğitmen bu durumu Dersver.net’e bildirmeli ve verilen iletişim bilgisi ile irtibat kurmamalıdır.

6.13 Dersver.net web sitesinde bulunan bir öğrenci ile yapılan toplantılar (dersler, denemeler veya rehberlik dahil) hesaba katılarak rezervasyon yapılmalıdır. Öğrenciler, herhangi bir eğitmenle rezervasyonu sırasında, herhangi bir öğrenci ile herhangi bir onaylı rezervasyon dönemi boyunca veya en geç ders başlangıç tarihinden itibaren altı ay içinde herhangi bir şekilde, herhangi bir öğrenciyi atlatmamayı veya ara vermemeyi veya atlatmaya veya ara vermemeye teşebbüs etmemeyi kabul ederler. (m.6.14 " Eğitmen Kısıtlama Süresi " gereği yapılan son rezervasyondan itibaren kullanması yasaklanabilir)

6.14 Dersver.net’in makul görüşlerine göre bu hüküm ve koşullara uymayan herhangi bir eğitmenin web sitesini ve ilgili hizmetleri kullanması derhal yasaklanabilir. Öğrenci, bu gibi durumlarda mevcut rezervasyonları iptal etme hakkını saklı tutamaz.

6.15 Eğitmenler derslerinin rezervasyonlarını öğrencilerinin talimatlarına göre yapmalıdır. Eğitmenler veremedikleri ek dersler için ücret alırlarsa, bu tür rezervasyonlar için aldıkları eğitmen ücretini doğrudan öğrenciye iade etmekle yükümlü olacaklardır.

6.16 Eğitmenler ders rezervasyonunu gerçekleştirmek için öğrenciyi aramaya çalışmalı, çağrıyı kanıtlayabilmeli ve öğrencinin derse katılabilmesi için bir dersin planlanan başlangıç saatinden en az 30 dakika geçebilmelidir. Eğitmenler bunu başaramazsa dersi iptal etme hakkını saklı tutar.

6.17 Eğitmenler öğrenciler adına ders veya benzeri ödevleri yapmamalıdır.

6.18 Eğitmenler, rezervasyon düzenlemek ve dersler düzenlemek için öğrencilerle yapılan tüm ders bilgilerini web sitesi üzerinden yapılmasına gayret etmelidir. Bildirimde bulun kısmından ders tarihlerini ve ders bilgilerini raporlayabilirler.

6.19 Eğitmenler, bir çevrimiçi (online) ders öncesinde doğru donanıma sahip olduklarından sorumludur. Eğitmenler, online dersi bir nedenle gerçekleştiremedikleri takdirde online ders için alınan ders ücretini m.7.6’ya göre  geri ödemekle yükümlü olacaklardır.

6.20 Eğitmen veya öğrenci tarafından  iptal edilen veya ertelenen derslerde, eğitmen ayni gün içerinde iptal veya erteleme nedenini bildirimde bulunmadığı her ders için platform ücretini ödemek zorundadır.

6.21 Eğitmenler, doğru ders konumuna sahip olduklarından ve web sitesinde rezerve edilen kararlaştırılan zamanda, ders yerinde öğretime hazır olduklarından emin olmakla yükümlüdür. Derse geç kalan öğretmenler, gecikmeleri hakkında bilgi edinmek için doğrudan öğrenci ile temasa geçtiklerini ve öğrencinin dersi daha sonra almaktan mutluluk duyduğunu kanıtlamalıdır.

7. Ödeme

7.1 Ders Ücreti,  “Ders Ücreti”, eğitmenin ders ücreti ile Dersver.net platformuna ödenen ücretinin birleşimi anlamına gelir.

7.2 Platformu Ücreti Dersver.net’in sunduğu hizmetler için öğretmenlere uygulanan ücret anlamına gelir. Platform ücreti geçerli KDV veya diğer satış vergilerini içerir.

7.3 ("T") Bir Öğretmenin bir ders ücreti, bu ders için alınacak ders ücretinin %80’ini'ini temsil edecektir (“Özel Ders Ücreti”). Eğitmenden alınacak olan yüzdelik ders ücreti (%20), web sitesinde belirtildiği gibi, derse başlangıcında öğrenci ve eğitmen tarafından belirtilen ders saat ve sayısına göre belirlenecektir.

7.4 ("T")Ödemenin teamülen ders sonunda, haftalık veya aylık ödendiği kabul edilir. Ücreti peşin ödediğini iddia eden bunu ispatlamalıdır.

7.5 Herhangi bir öğrenci bir şikayette bulunursa (politikalara aykırı davranış nedeniyle) eğitmen öğrenciden herhangi bir ücret talep edemez ve ücret peşin ödenmiş ise ücreti iade etmelidir.

7.6 Çevrimiçi (online) dersler için, eğitmenin çevrimiçi dersin başlangıç zamanından en az 40 dakika devam etmesi koşuluyla öğrencilerden tam ders ücreti alınır. Bir öğretmenin bir dersin en az ilk 15 dakikasına devam etmemesi ve bu nedenle öğrenciye devam etmesi için yeterli fırsat vermemesi durumunda öğrenciden ücret alamayacaktır.

7.7 Bir öğrencinin oturum devam ederken devam etmediği ( şahsen ya da çevrimiçi ders aracılığıyla,) bir ders için tam ders ücreti alınır.

8. İptaller

8.1 Bir öğrenci, bir dersi planlanan başlangıç zamanından önce herhangi bir zamanda rezervasyonu iptal edebilir.

8.2  Ders web sitesindeki bildirim yolluyla iptal edilmelidir. Ancak eğitmeni arayarak veya kısa mesaj yoluyla da iptal edilebilir. Bu durumda iptal bilgisini Dersver.net'e eğitmen bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

8.3 ("T")Bir dersin başlamasından 12 saat veya daha uzun bir süre önce yapılan iptallerde ücret alınmaz.

8.4 ("T")Herhangi bir öğrenci, ilgili dersin başlamasından 12 saatten daha kısa bir süre önce bir rezervasyonu iptal ederse, ödeme, diğer ders ücreti ile alınabilir.

8.5 ("T")Bir dersin başlaması için öğrenci tarafından 12 saatten daha kısa bir süre önce iptal edilen rezervasyonlar ücrete tabi olabilir. Dersver.net, rezervasyonu onaylarken belirtildiği gibi, iptal talebini kabul edip herhangi bir ders ücreti almamayı veya ders ücretinin% 50'sini almayı öğretmenin takdirine bırakır

8.6 Eğitmenler, bir ders yapılmadan önce herhangi bir zamanda bir rezervasyonu iptal edebilirler. Bunun için, eğitmenler öğrenciyi doğrudan web sitesi aracılığıyla, arayarak veya mesaj yoluyla  bilgilendirmeli ve web sitesindeki rezervasyonu iptal etmelidir. Bir öğretmenin rezervasyonu iptal etmesi durumunda, öğrenciden herhangi bir ders ücreti alınmayacaktır veya öğrenci ders ücretini ödemişse, eğitmen  tam bir geri ödeme yapacaktır.

8.7 ("T")Derse (oturuma) başladıktan sonra rezervasyonlar iptal edilemez ve eğitmen tam ücret almaya hak kazanır.

9. Cevapsız Dersler ve Şikâyetler

9.1 Bu şartlar ve koşulların başlangıcındaki gibi, “Şikâyet”; öğrencinin, eğitmen tarafından verilen ve bununla sınırlı olmamak üzere bir cevapsız ders (rezerve edilen dersi yapmama)  veya kaliteye ilişkin bir talebe (Öğrenci bir Eğitmen tarafından sağlanan hizmetin makul olarak bekledikleri standartların altına düştüğünü hissettiği) veya  öğrenci ve eğitmen arasında yaşanan sorunlar, memnuniyetsizlikler ve rahatsız edici durumlar iddiası anlamına gelir.

9.2 Öğrenci şikâyetlerini ilgili dersin planlanan bitiş saatinden sonraki 96 saat içinde Dersver.net’i e-posta, kısa mesaj yoluyla veya arayarak bildirmelidir. Bu süre bazı durumlarda uzayabilir.

9.3 Öğretmen, şikâyetlerini ilgili dersin planlanan bitiş saatinden sonraki 96 saat içinde Dersver.net’i e-posta, kısa mesaj yoluyla veya arayarak bildirmelidir. Bu süre bazı durumlarda uzayabilir.

9.4 Bir öğretmenden şikâyet alındığında, Dersver.net öğrenciye, hakkında şikâyet alındığını 72 saat içinde e-posta, kısa mesaj yoluyla veya arayarak bildirir. Bu süre bazı durumlarda uzayabilir.

9.5 Bir öğrenciden şikâyet alındığında, Dersver.net eğitmene, hakkında şikâyet alındığını 72 saat içinde e-posta, kısa mesaj yoluyla veya arayarak bildirir. Bu süre bazı durumlarda uzayabilir.

9.6 Öğrenci ve Eğitmen bir şikâyete ilişkin dostane bir anlaşmaya varmazsa, Öğrenci, şikâyete ilişkin eğitmen hakkında bir talepte bulunma hakkına sahiptir. Madde 9.7'de belirtildiği gibi, Dersver.net, bir eğitmen tarafından sunulan şikâyetler ve hizmetler ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

9.7 Dersver.net,  Kullanım Şart ve Koşulların 3. maddesinde belirtilen şartları yerine getirememesi nedeniyle kaçırılan bir ders olduğunu tespit ederse, Dersver.net öğrenciye, bir ders için ödenen platform ücretini iade edecektir. Aynı durumda eğitmenden de bir ders platform ücreti alınmayacaktır.

9.8 Eğitmen, herhangi bir öğrenciye, iyi niyet jesti olarak, ücretsiz ders yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Dersver.net’in politikalarına ve  takdirine bağlı olarak hareket edilir .

10.% 100 Memnuniyet Garantisi

10.1 Dersver.net %100 memnuniyet garantisi sunmayı amaçlamaktadır. Bunun için gerekli hallerde e eğitmene ücretsiz ders verdirebilir.

10.2 Öğrenci ders aldığı eğitmenden memnun olmaması halinde en kısa sürede (makul bir öğretmen var ise) başka bir öğretmen gönderir.

11. İade

11.1 Ders ücretinin peşin ödendiği durumlarda m.6.19, m.7.4, (dersin iptali hâlinde), m.7.5 ve m.8.6’da yer alan durumların gerçekleşmesi halinde eğitmen ders ücretini iade etmekle yükümlüdür.

12. Çocukların Korunması

12.1 Eğitmen mümkün olan en iyi hizmeti sunmayı ve çocukların öğrenebileceği güvenli bir ders gerçekleştirmeyi amaçlar.

12.2 Ebeveyn, eğitmen ile 18 yaşın altındaki bir çocuğu oturum esnasında, çocuğu yalnızca bu eğitmenin bakımına bırakmamalıdır.

12.3  Her kullanıcı Çocukların Korunması Politikası hakkında bilgi edinmelidir.

12.4 Herhangi bir kullanıcının çocuğun korumasıyla ilgili bir endişesi varsa, derhal Dersver.net ile iletişime geçmelidir.

13. Sorumluluk Reddi Beyanları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

13.1 Bu hüküm ve koşullardaki hiçbir şey, (ölüm, yaralanma, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel tacize veya istismar vb hukuki veya cezai olaylar) Dersver.net’in sorumluluğuna yol açmaz. Dersver.net tüm bu konularda sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcılar siteyi kullanım kararını buna göre vermelidir.

13.2 Tüm kullanıcılar, kişisel önlemlerini herhangi bir potansiyel tehlikeye maruz kalmadan almakla yükümlüdürler. Dersver.net bu konuda sorumlu tutulamaz.

13.3 Yasalarda izin verildiği ölçüde, kullanıcı, öngörülebilir herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olacaktır.

13.4 Kullanıcıların, Kulanım Şart ve Koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara gelecek zararlardan Dersver.net sorumlu değildir.

13.5 Dersver.net Doğrulanmış Profil Kontrolünü(DPK) eğitmenin gönderdiği veriler ışığında onaylamaktadır. Bu belgelerin gerçek olmamasından kaynaklanabilecek veya ortaya çıkacak iddia, talep, maddi, ve manevi kayıp hiçbir şekilde sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

13.6 Aşağıdaki hükümler yalnızca kullanıcı tüketici değilse geçerlidir:

• Yasaların izin verdiği ölçüde, kullanıcı ve eğitici, ister kanunla, ister yasalarla veya başka bir şekilde olsun, bu hüküm ve koşullarda açıkça belirtilmeyen tüm şartları ayrıksı tutar. Bu maddede, Dersver.net’e yapılan herhangi bir atıf, çalışanlarını ve temsilcilerini içerir.

• Herhangi bir nedenle web sitesine ilişkin her türden (kendi ihmali de dâhil olmak üzere) Dersver.net’i sorumluluğu 100 tl veya herhalde etkinlikten önceki 12 ay içinde kullanıcı tarafından ödenen toplam Platform Ücretleri ile sınırlıdır.

• Hiçbir durumda (Dersver.net’in ihmali dâhil) Dersver.net şunlardan sorumlu olmayacaktır:

* Ekonomik kayıplar (bunlarla sınırlı olmamak üzere gelir, kar, sözleşme, ticari veya beklenen tasarruf kaybı dahil);

* İtibar kaybı;

* Özel, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıplar;

* Veri kaybı veya hırsızlığı, web sitesinin hacklenmesi, kullanıcı şifre seçimi ve kullanımı

* Eğitmenin yasal yükümlülükleri ( Vergi ve mali sorumluluklar dahil)

• Kullanıcının web sitesini kullanması ve / veya bu hüküm ve koşulların ihlali ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili tüm talep ve yükümlülüklere karşı Dersver.net’e tazminat ödeyecektir .

• Bu şartlar ve koşullar, taraflar arasında konuyla ilgili tüm anlaşmayı oluşturur ve daha önceki iletişim veya anlaşmaların yerine geçer. Taraflar, yanlış beyanların olmadığını kabul ederler. Bu hüküm ve koşullarla ilgili yanlış beyan sorumluluğu (hile, dolandırıcılık saiki vs) hariç tutulmuştur.

14. Fikri Mülkiyet

14.1 Dersver.net’te yayınlanan materyallar, veriler, videolar, metinler, sitenin tasarımı ve sitede yer alan tüm içeriklerin herhangi bir bölümü veya tamamı izinsiz hiçbir şekilde kullanılamaz. Sitede yer alan içerikler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca Türkiye Cumhuriyeti yasaları tarafından korunmaktadır.

14.2 Eğitmenler ve kullanıcılar sitede yayınladıkları yazı ve görsel gibi içeriklerden bizzat sorumludur. İzinsiz alıntı ve fikri mülkiyet iddialarından sorumludurlar. Fikri mülkiyet ve telif hakkının ihlal edildiğini düşünen kişi, kurum ve kuruluşların Dersver.net ile iletişime geçmelidirler.

14.3 Dersver.net’te yayınlanan materyallar, veriler, videolar, metinler ve sitede yer alan tüm içerikler Dersver.net’e (ilgili fikri mülkiyet hakları da dâhil) bağışlanmış sayılır ve Dersver.net bu verileri meşru zeminde, menfaatleri gereği, istediği şekilde kullanım hakkına sahiptir.

14.4 Sitede yer alan veriler(video, blog, vs) link verilmek suretiyle paylaşılabilir.
Siteye blog, makale, görüntü ve benzeri içerek yükleyen kullanıcılar siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına tecavüz etmediğinden emin olmalıdırlar.

15. Bu Hüküm ve Koşullardaki Değişiklikler

15.1 Kullanım Şart ve Koşullarının  revize edilmiş versiyonu web sitesinde yürürlüğe girmeden en az 14 gün önce, yayınlayarak bu hüküm ve koşulları değiştirebilir. Lütfen zaman zaman web sitesini kontrol edin. Kullanıcılar, web sitesini veya hizmetleri gösterilen geçerlilik tarihinden sonra kullanmaya devam ederlerse revize edilen şartlar ve koşullara tabi olacaklardır. Kullanıcı değişikleri takip etmek, incelemek ve bilmekle yükümlüdür.

16. Genel İşlem Koşulları

16.1 Genel işlem koşulu; “Bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ilerde çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir.” Genel İşlem Koşulları 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunda yer alan bir düzenlemedir.

16.2 Genel İşlem Koşulları nedeniyle; kullanıcı olarak, Kullanım Şart ve Koşullarında yer alan maddelerden kabul etmeyeceğiniz, çekince koyacağınız hükümler var ise Dersver.net'e ulaşarak müzakere sağlayabilirsiniz, müzakerenin olumsuz olması neticesinde  bu koşullara bağlı kalmak istemiyorsanız web sitesini kullanmamalısınız

16.3 Madde 16.2’de yer alan düzenlemeye rağmen  kullanıcının, Kullanım Şart ve Koşullarında yer alan hükümlerin tek taraflı düzenlendiğini, dolayısıyla Genel İşlem koşulu olduğunu ileri süremeyecektir. Aksi halde bu durum dürüstlük kuralıyla  bağdaşmayacaktır.

17. Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi

17.1 Bu hüküm ve koşullar ile ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya talep (sözleşmesiz anlaşmazlıklar veya talepler dahil), Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve yorumlanacaktır ve İstanbul mahkemeleri münhasır olacaktır. Bu tür bir anlaşmazlığı veya iddiayı çözme yetkisi yalnızca İstanbul mahkemeleri’ne aittir.

17.2 Bu hüküm ve koşulların herhangi bir hükmünün veya herhangi bir bölümünün yasada uygulanamaz olduğu tespit edilirse, diğer hüküm ve koşullar yürürlükte kalacaktır.